OSLO 3: Concrete processen voor lokale besturen

16/10/2014     Algemeen nieuws en OSLO         3900     0

Met de afronding van OSLO 2 dat zich veel op de tools heeft gefocust rondom het gebruik van de standaarden, gaat OLSO 3 weer over de standaarden zelf. Maar dan de praktische toepassing. Samen met Corve en AGIV wordt ingezet op het gebruik van de authentieke bronnen, een eenduidig platform en een eenduidige Vlaamse architectuur (VlaVirGem). De uitwerking gaat over concrete processen als facturatiestandaarden voor alle diensten, over meldingen openbare ruimte, over standaard prefill in e-formulieren oftewel daadwerkelijk over het gebruik van standaarden in de praktijk. Dat dit geen sinecure is blijkt wel uit het feit dat ook de Vlaamse overheid heeft ingestemd met het vormen van een Standaardisatiecommissie. In het vervolgtraject betrekken wij graag u als gemeente. Heeft u belangstelling neem dan contact op met johan.vanderwaal@v-ict-or.be

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!