Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gratis handboek informatieveiligheid voor de deelnemers van ManageIT!

08/11/2014

Alle bezoekers van ons najaarscongres krijgen op 13 november een gratis exemplaar van het handboek “Open Vizier op Informatie- en Organisatieveiligheid”.

Overheden staan net als alle andere organisaties in de 21ste eeuw – een steeds vaker digitaal ontsloten wereld - voor grote uitdagingen op het gebied van informatieveiligheid.

Informatieveiligheid belangt immers alle overheden - als “overheidsgegevensbewaker” - maar ook de leveranciers aan. Dagelijkse aandacht voor informatieveiligheid en privacy is daarom belangrijk, in het bijzonder binnen de processen waarbij persoons- en sociale gegevens worden geregistreerd en uitgewisseld.

Het gaat dan niet alleen om de technische kant van informatieveiligheid en privacy, maar ook om het feit dat alle medewerkers in elke laag van de organisatie doordrongen moeten zijn van het belang en de risico’s rondom informatieveiligheid. Het is dan ook significant dat overheden informatieveiligheid, het gevaar van cybercriminaliteit en op inbreuken op privacy sterk verankeren in de organisatie en niet louter overlaten aan een interne of externe specialist ter zake. 

Dit alles vereist een verhoogde bewustwording om de maatschappelijke, financiële en politieke risico’s die incidenten met zich kunnen meebrengen te kunnen begrijpen. Of om de impact te kunnen inschatten van de schade die aangericht kan worden door onzorgvuldig handelen van medewerkers bij het gebruik van diverse databanken - van de overheid maar zeker ook van, vaak transnationale, private ondernemingen - met almaar meer (audiovisuele) gegevens van en over burgers.

Bij het aanleggen en gebruik van nieuwe gegevensbronnen binnen onze innovatieve kennismaatschappij zou men er bijna moeten vanuit gaan dat een geïnformeerde toestemming het basisrecht wordt. Met een duidelijke en correcte informatie waarom en hoe deze data zal gebruikt worden, dienen overheden en bedrijven transparant te zijn omtrent welke informatie zij verzamelen in het bijzonder in de domeinen gezondheid en sociale zekerheid het waarom.

In ons handboek lieten we – naar goede gewoonte – diverse specialisten aan het woord vanuit hun eigen werkveld en de vaak dagelijkse realiteit als het om informatieveiligheid gaat.

Om de dagelijkse werking niet uit het oog te verliezen gieten we graag over de vaak moeilijk te bevatten logica van topspecialisten een saus pragmatiek. Want pas door informatieveiligheid vanuit een pragmatische invalshoek te benaderen, krijgt het de juiste aandacht. Niemand binnen onze administraties wil zo maar persoons-, medische of sociale gegevens op de straatstenen zien belanden, daar zijn we ondertussen al lang uit.

We hopen dan ook met deze uitgave bij te dragen aan de juiste collectieve en didactische bewustwording die dit thema vereist.

Schrijf jezelf vandaag nog in en ontvang ter plaatse uw GRATIS exemplaar!