Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Dataretentiewet: to keep or not to keep?

20/11/2014

Tijdens de bijeenkomst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op woensdag 19/11 werd vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, Alexander De Croo, bevraagd door Peter De Decker over dataretentie in het wifi dossier (zie vraag 4 van het integraal verslag).

Daarbij schetste de minister dat het wettelijk kader voor het bewaren van gegevens door operatoren en dienstverstrekkers niet kan achterblijven op de technologische evolutie. De gerechtelijke diensten moeten over deze noodzakelijke gegevens kunnen beschikken om de daders van onwettelijke feiten te kunnen achterhalen. Hij herhaalde dat de dataretentiewet en haar uitvoeringsbesluit de operatoren en de dienstverstrekkers verplichten enkel de gegevens te bewaren die zij zelf verwerken of genereren. Er wordt hen geen bijkomende verplichting opgelegd over andere gegevens. Bij het Grondwettelijk Hof werd een verzoek ingediend tot annulatie van de dataretentiewet. 

Lees het integraal verslag

Lees ook het eerder verschenen artikel rond het Beltug en V-ICT-OR standpunt.