Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Eerste producten Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II beschikbaar

20/11/2014

Een eerste set van producten van het DHMV II is nu gratis beschikbaar als open data. Het betreft een digitaal terreinmodel en een digitaal oppervlaktemodel voor de NGI-kaartbladen 1, 6, 7, 8, 14 en 22. De brondata worden half december opengesteld voor deelnemers aan GDI-Vlaanderen. Gelijktijdig werd een Hoogteprofielservice gelanceerd waarmee een gebiedsdekkend terreinmodel van Vlaanderen kan worden aangesproken. Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV) is de verzamelnaam voor alle gebiedsdekkende hoogtegegevens van Vlaanderen waarover het AGIV beschikt. Er zijn twee versies:het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I dat tussen 2001 en 2004 werd gerealiseerd en het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II dat momenteel in opbouw is. Op onze website vind je meer informatie over deze producten.
Deze producten zijn een eerste stap naar Vlaanderen in 3D.

Lees verder