Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeenten hebben baat bij standaardisatie

27/11/2014
"Waarom zou je als gemeente los van andere gemeenten allerlei oplossingen bedenken voor digitale dienstverlening? Mijn ervaring is dat gemeenten veel waarde hechten aan hun unieke identiteit. Maar het merendeel van de producten en diensten die wij als gemeente Alphen aan den Rijn aan onze inwoners leveren, is exact hetzelfde als bij de buurgemeente. Zo voeren we allemaal verhuizingen door en geven we paspoorten uit. Als er zo een groot deel overeenkomt met wat andere gemeenten doen, dan kun je niet onder standaardisatie uit. Het is dan ook goed dat KING dit bij gemeenten op de agenda zet. 

Oog houden voor complexe problemen en minder digitaal vaardigen 

Toch is de werkelijkheid waar ik als wethouder rekening mee moet houden weerbarstiger. Er zal altijd een groep burgers blijven die niet digitaal vaardig is, zoals sommige ouderen. Maar ook burgers met een complexe situatie die buiten de standaardpatronen vallen. Denk aan een dakloze die een uitkering bij de gemeente aanvraagt. Het eerste dat de gemeente wil weten, is het woonadres. Maar om aanspraak te maken op een woning wil de woningcorporatie een bewijs van inkomen zien. Als wethouder is het mijn taak om ervoor te zorgen dat ondanks standaardisatie, ook deze groepen burgers van onze gemeentelijke diensten gebruik kunnen blijven maken.