Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

V-ICT-OR zet door op informatieveiligheid

18/12/2014

Ook in 2015 willen we de besturen, de managers en hun veiligheidsconsulenten maximaal ondersteunen en vervolgen we graag de ingeslagen weg. We schenken graag de nodige aandacht aan de verbreding van het algemeen bewustzijn rond informatieveiligheid binnen de organisatie. Om dit te bereiken bieden we een reeks opleidingen en consultancymogelijkheden (5 leerbronnen) aan. Daarnaast wensen we een krachtige community portal te ontwikkelen, waarin ervaringen en kennis worden gedeeld. Een extra doelstelling voor 2015 is de uitbouw van de richtsnoeren in de richting van de volledige beheerscyclus informatieveiligheid (ISMS).

Dit zijn de 5 leerbronnen:

1.            Dagopleiding informatieveiligheid voor managers en mandatarissen

2.            Opleiding tot gecertifieerd informatieveiligheidsconsulent conform de richtsnoeren (5 md)

3.            Begeleiding op maat van lokale besturen bij de uitvoering van een (externe) informatieveiligheidsaudit  ten opzichte van de richtsnoeren (3 md)

4.            Begeleiding op maat van lokale besturen bij het opzetten en inrichten van een permanent beheersproces informatieveiligheid - ISMS (3 md)

5.            Support tools ter ondersteuning van de processen informatieveiligheid:

    • Webtool voor inschatting van de status informatieveiligheid (maturiteits-meting) binnen lokale besture
    • Bibliotheek met hulpmiddelen (artikels, templates, voorbeelden, enz.) voor  het implementeren van een informatieveiligheidssysteem

Alle informatie rond het kwintet aan opleidingen