Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Integratie OCMW in de gemeente

19/01/2015

De Vlaamse regering keurde op vrijdag 16/1 de conceptnota "integratie ocmw in de gemeente" goed. Door de integratie van het OCMW in de gemeente, wil de Vlaamse regering een sterker geïntegreerd sociaal beleid voor de inwoners van de gemeente realiseren. Zij stelt daarbij een bestuurlijke organisatie voorop waarbij het sociaal beleid binnen de gemeente maximaal geïntegreerd en drempelverlagend is, gevoerd wordt door de democratisch verkozen gemeenteraad en nog efficiënter kan verlopen.

Deze nota schetst de krijtlijnen waarbinnen de Vlaamse Regering de integratie van het OCMW in de gemeente wil uitwerken tot een ontwerp van decreet. Deze conceptnota zal met het oog op de verdere uitwerking en concretisering voor consultatie aan de belanghebbenden en het Vlaams Parlement worden voorgelegd. 

De Vlaamse regering beoogt een volledige integratie met ingang van 1 januari 2019.
De conceptnota integratie ocmw in de gemeente vindt u op de website Agentschap Binnenlands Bestuur.