Jaarverslag 2014

21/01/2015     Algemeen nieuws         1923     0

V-ICT-OR stelt u graag haar jaarverslag 2014 voor! Je vindt in het jaarverslag een bondig overzicht van waar we voor staan, de mijlpalen, projecten, evenementen…
"In 2014, een jaar waarbij zowel de federale als de Vlaamse overheid een nieuwe vorm aannamen stond de wereld niet stil. Vanuit onze eigen bescheiden werking hebben we getracht de lokale ICT en e-governmentstrategie vorm te geven. Begrijpbare taal en samenwerking zijn de sleutels tot succes. We zijn het de lokale besturen verschuldigd om hen te ondersteunen in hun werking, om keuzes te helpen maken zonder hen te pamperen. Ook onze organisatie maakt keuzes. V-ICT-OR zet in op twee belangrijke domeinen met name informatiebeheer – specifiek de standaardisatie van data en processen - en informatiebeveiliging. Wij wensen dit in volle samenwerking te blijven doen met iedereen die hierbij een rol van betekenis kan hebben..." uit het voorwoord van Eddy Van der Stock.

Download hier

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!