Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Beste wensen voor 2015! Laat ons samen slim investeren in een klantgerichte digitale gemeente.

23/01/2015

Tijdens zijn speech ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van V-ICT-OR op 21 januari, benadrukte voorzitter Eddy Van der Stock nogmaals V-ICT-OR’s visie omtrent lokaal e-Government. Die visie werd medio vorig jaar opgemaakt in samenwerking met de stuurgroep lokaal eGov. Een aantal van deze aandachtspunten werd reeds in diverse nota’s opgenomen ter uitwerking:

  1. Investeer in centraal gestandaardiseerde overheidsplatformen die de kosten voor het lokale bestuur helpen te reduceren.
  2. Voorzie centraal de noodzakelijke middelen om gemeenschappelijke projecten op te zetten over alle overheidslagen heen.
  3. Voorzie financiële stimuli voor lokale besturen om te investeren in strategische ICT kennis.
  4. Stimuleer lokale besturen om samen te werken voor de gespecialiseerde profielen.
  5. Leg de sturing bij de Vlaamse minister voor de administratieve vereenvoudiging en digitalisering van het lokale bestuur en vervolledig het lokaal e-Government Governance model.
  6. Vereenvoudig het aanspreekpunt voor lokale besturen van de dienstenintegratoren en trek de werking door tot lokaal niveau.
  7. Focus op open standaarden, processen en informatieveiligheid: maak een Vlaamse Virtuele Gemeente (proeftuinomgeving) waar deze componenten uitgewerkt worden.
  8. Vereenvoudig de wetgeving en u vereenvoudigt de administratie met oog op de kerntaken van een lokale overheid.

V-ICT-OR -  uw brug tussen ICT, informatiemanagement, - veiligheid en kwaliteit

Meer informatie: info@v-ict-or.be