Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ondersteuning lokale overheden in galop

19/02/2015

Oost-Vlaamse lokale besturen kunnen al sinds 2006 een samenwerkingsovereenkomst aangaan met de Provincie Oost-Vlaanderen voor een gedeelde ICT-deskundige. Het Provinciaal intern verzelfstandigd agentschap (piva) eGov leidt alles in goede banen. In 2014 breidde het werkingsgebied van dit agentschap gevoelig uit. De besturen kunnen nu ook samenwerkingsovereenkomsten afsluiten voor het delen van een gis-coördinator, een gis-operator of een informatieveiligheidsconsulent. Daarnaast kunnen besturen ook projectmatig deze profielen inschakelen.

ICT

Ooit gestart met één ict-deskundige die in vijf Oost-Vlaamse gemeentebesturen ict taken kwam uitvoeren. Eind 2014 zijn 5 medewerkers elke dag onderweg om de ICT infrastructuur van bijna 20 gemeentebesturen en één politiezone op regelmatige basis te onderhouden. Het takenpakket varieert van eenvoudige taken als het vervangen van een computermuis tot complexe projecten van serververnieuwingen.

Gis

Vanuit haar grondgebonden taakstelling ondersteunt de Provincie al jarenlang de lokale gis-werking door onder andere geografische data te verstrekken en een netwerk te verzorgen voor expertise-uitwisseling rond gis. Naast die ondersteuning startte in 2012 een pilootproject voor het delen van een gis-coördinator. Ondertussen is dit pilootproject uitgegroeid tot een feitelijke samenwerking waarbij gis-coördinatoren en gis-operatoren ter beschikking worden gesteld en waar 18 lokale besturen deel van uitmaken. Deze profielen worden hierbij op hun beurt ondersteund door de Provinciale gis-dienst en de verschillende Provinciale grondgebonden diensten.

Daarnaast groeit het aantal gemeenten die projectmatig een gis-scan laten uitvoeren en thematische gegevens laten omzetten naar het GRB.

Informatieveiligheid

Er gaat geen week voorbij of informatieveiligheid komt in één of andere vorm in het nieuws. De lokale besturen zien meer en meer de toegevoegde waarde van een informatieveiligheidsconsulent, maar hebben niet de nodige expertise 'in huis'. Sinds half 2014 kunnen de Oost-Vlaamse lokale besturen een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met het piva eGov voor een gedeelde informatieveiligheidsconsulent. Begin februari 2015 maken al meer dan 25 lokale besturen (gemeenten en OCMW's) gebruik van de dienst. 3 Informatieveiligheidsconsulenten helpen de besturen hun informatieveiligheid op orde te krijgen.

De informatieveiligheidsconsulenten zijn uiteraard allen bekwaam bevonden door de Vlaamse Toezichtcommissie en opgeleid voor hun taak (o.a. de opleidingen die V-ICT-OR mee organiseert). Samen vormen ze een expertisecentrum waardoor vragen en problemen een professionele aanpak krijgen.

In beweging

Het piva eGov blijft echter niet ter plaatse trappelen. Verschillende uitdagingen en verbeteringen waar de lokale besturen mee te maken krijgen, pakken we aan Een uitbreiding van de gis samenwerkingen en informatieveiligheid staan alvast op het programma.

Meer informatie over de werking en de aangesloten overheden is te vinden op de website: http://egov.oost-vlaanderen.be