Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bertem als 1e gemeente in Vlaams-Brabant klaar voor digitale bouwaanvragen

23/02/2015

Vanaf 2 maart 2015 kan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in Bertem volledig digitaal afgehandeld worden. Hierdoor kan de bouwer eenvoudiger, sneller en transparanter de noodzakelijke vergunningen bekomen. Het gemeentebestuur kan een betere service leveren tegen een lagere kostprijs voor de gemeente én de aanvrager.

Wie vandaag bouwt, moet zijn aanvraagdossier op papier indienen, in meerdere exemplaren: plannen, formulieren, foto's, attesten… Tijdens de aanvraagprocedure komen daar nog vele documenten en brieven bij en legt het dossier fysiek een lange weg af. Daar komt binnenkort verandering in. De digitale afhandeling via het Vlaamse 'Omgevingsloket' versnelt en vereenvoudigt die procedure. Alles verloopt via een digitaal uitwisselingsplatform dat zowel de behandelende als de adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. De betrokken administraties, nutsmaatschappijen en veiligheidsdiensten hebben inzage in het aanvraagdossier en kunnen online hun advies verstrekken. Dat maakt de procedure niet alleen eenvoudiger en transparanter, het komt ook de kwaliteit van de vergunningverlening ten goede. De aanvrager is ook niet meer gebonden aan de openingsuren van het gemeentehuis. Hij kan op elk moment de stand van zaken van zijn dossier opvolgen, vanaf zijn aanvraag tot de eventuele goedkeuring.

Ten slotte leidt deze digitale dienstverlening ook tot een grote kostenbesparing, zowel bij de gemeente als bij de aanvrager en zijn architect. De medewerkers van de dienst 'ruimtelijke ordening' zullen minder tijd moeten besteden aan administratieve taken en meer tijd krijgen voor dienstverlening aan en advisering van de burgers en architecten.

Het project van de Digitale Bouwaanvraag verliep zeer vlot. De gemeente Bertem kon hiervoor rekenen op de ervaring en de deskundigheid van de firma Remmicom uit Westmeerbeek. Zij stonden in voor de aanpassing van de software, de projectbegeleiding en de opleiding van de personeelsleden. Remmicom zal de verdere ontwikkeling van de Digitale Bouwaanvraag van nabij blijven opvolgen.

De instap van de gemeente Bertem in het project van de Digitale Bouwaanvraag kadert in de beleidskeuze om tijdens deze legislatuur fors te investeren in digitalisering van de dienstverlening. In 2015 zal deze digitalisering op verschillende vlakken zichtbaar worden:

  • College en gemeenteraad zullen digitaal vergaderen
  • Lancering van een nieuwe gemeentelijke website en een nieuwe e-nieuwsbrief
  • Ingebruikname van een Document Management Systeem met CRM
  • Online inschrijvingsprogramma en digitaal registratiesysteem voor speelpleinwerking en buitenschoolse opvang

Meer informatie:

  • Schepen van ruimtelijke ordening: Marc Morris, gsm 0477 42 43 00, marc.morris@bertem.be
  • Schepen van ICT: Jan Buysse, gsm 0495 65 09 46, jan.buysse@bertem.be
persbericht -