Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun "informatiehuishouding"

16/03/2015

Voor een optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW, begeleidt V-ICT-OR besturen in hun “informatiehuishouding”. In 5 dagen (10 dagdelen) zorgt V-ICT-OR ervoor dat u de samensmelting van de informatiesystemen volledig in beeld hebt gebracht en kan realiseren. 

De doorlooptijd van het programma wordt in overleg met u vastgesteld. Deskundige begeleiding vanuit V-ICT-OR wordt uiteraard gegarandeerd. Voor een prijs van € 7.500, exclusief BTW, garanderen wij u de volledige begeleiding naar de nieuwe situatie.

Welke actiepunten staan u te wachten op het gebied van informatiebeheer bij dergelijke  integratie?

  • Algemene actiepunten informatiebeheer
  • Actiepunten Beleidsinformatie
  • Actiepunten Keteninformatisering
  • Actiepunten Privacy
  • Actiepunten Informatiebeveiliging

Deze lijst is een handreiking voor u als gemeente en OCMW om uw informatie echt onder controle te hebben binnen de nieuwe situatie, dus inclusief het sociale domein. Elke gemeente en OCMW blijft uiteraard zelf verantwoordelijk tijdig te voldoen aan de verplichtingen en afspraken.

Lees hier de gedetailleerde informatie over deze begeleiding (je vindt deze ook in de rubriek Kenniscentrum KPLO (kennisplatform lokale overheden), onder "Thematisch")