Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Visienota Vlaanderen Radicaal Digitaal goedgekeurd

30/03/2015

Vlaanderen Radicaal Digitaal. Dat is de ambitie uit het regeerakkoord 2014-2019. Tegen 2020 alle interacties met de overheid digitaal én een verregaande vereenvoudiging en digitalisering van de werking van de overheid, zijn twee van de concrete doelstellingen die aan deze ambitie vorm moeten geven. De goedkeuring van de Vlaamse Regering op 27 maart van de conceptnota ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ geeft het startsein.

Overheden staan voor de fundamentele vraag hoe ze het verschil kunnen maken in de samenleving. Het antwoord ligt in de manier waarop de overheid met data en kennis omgaat en die optimaal ten dienste van haar ‘klanten’ stelt. Dat kunnen burgers, ondernemingen of andere bestuursniveaus zijn. Het verzamelen en ontsluiten van die data en kennis, ze verwerken en opnieuw nuttig ter beschikking stellen van wie ze nodig heeft, is daarbij de kerntaak. De Vlaamse overheid wil digitaal denken en handelen in al haar aspecten. Om op die uitdagingen in te kunnen spelen, moet de Vlaamse overheid transformeren naar een informatiegedreven kennisoverheid, toonaangevend in Europa. Dankzij Vlaanderen Radicaal Digitaal moet de dienstverlening aan burgers en bedrijven tegen 2020 efficiënter en klantvriendelijker worden.

Bron en Meer info ...