Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

'Digital Belgium is de lokale besturen vergeten' - opinie

18/05/2015

'Het mag gezegd, 'Digital Belgium' is een zeer ambitieus plan in navolging van de 'Digitale Agenda' in Europa en haalt een aantal terechte aandachtspunten opnieuw naar de voorgrond', schrijft Eddy Van der Stock - voorzitter V-ICT-OR vzw. 'Het geeft een vrij goed beeld van het werk dat nog op de plank ligt om België terug naar een betere plaats in de Europese ranking te brengen. Eindelijk krijgt dit thema opnieuw de politieke aandacht die het vereist.'

'Maar om tegen 2020 alle contacten met de overheid via digitale weg te laten verlopen over gebruiksvriendelijke kanalen, is meer nodig dan een digitaal portaal en open data. Deze hebben immers een sterke focus op de klantzijde, maar het is vooral onze backoffice die al jaren om hervorming schreeuwt. Hoe prachtig de tafels in een restaurant ook gedekt zijn, het is de keuken die het eindresultaat op het bord brengt.'

'Het kernprincipe van een Open Standaard voor geLinkte Overheden (OSLO) ontbreekt in het digital Belgium verhaal. In de Europese Digitale Agenda is er nochtans vrij veel aandacht voor. Op termijn moeten (lokale) overheden en niet hun leveranciers opnieuw eigenaar worden van hun data(modellen). Enkel wanneer de overheden samen sterk staan, zullen softwareleveranciers hun systemen via open standaarden laten communiceren.'

'Open systemen zullen de vrije markt toestaan om met apps of andere oplossingen te interageren met deze vernieuwde e-overheid. Laat ons de fouten uit het verleden vergeten en iedereen die 'digital' in een Europese context kan waarmaken mee aan tafel zetten, ook de regio's en gemeenten. Een bereidheid tot samenwerken die wij alvast op elk niveau hebben aangetroffen. Want alleen samen kunnen we deze niet evidente oefening naar een beter einde brengen.'

Bron Datanews