Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

GIS-gebruik lokale besturen in kaart gebracht

27/05/2015

Burgers verwittigen bij een gaslek of hen informeren over hinder op de weg in hun gemeente? Dat kan dankzij een Geografisch Informatiesysteem (GIS).

 

Met GIS kunnen gemeenten ook:

  • vastgoedinformatie digitaal leveren aan notarissen, makelaars en architecten;

  • vlot inplantingskeuzes maken van nieuwe infrastructuur (kinderdagverblijf, speelplein, sportzaal, bibliotheek, ...);

  • aan hulpdiensten de exacte ligging van nieuwe en gewijzigde adressen digitaal doorgeven;

  • concessies op begraafplaatsen efficiënt beheren en op kaart weergeven;

  • leegstandheffing en taks op tweede verblijven  accuraat innen;

 

Hoe de lokale besturen in Vlaanderen er vandaag gebruik van maken, ontdekt u in de GIS-monitor 2015. Er zijn immers heel wat verschillen in GIS-maturiteit tussen de gemeenten vandaag.

 

Lokale besturen worden echter in het kader van Vlaamse beleidsinitiatieven steeds meer gevraagd om geografische informatie aan te maken en bij te houden (plannen- en leegstandsregister, register onbebouwde percelen, adressenregister, GRB, RUP’s,…). Lokale besturen liggen immers vaak aan de oorsprong van informatie en zijn zo het best geplaatst om deze gedetailleerde informatie te verzamelen en actueel te houden. Daarnaast helpt het gebruik van geografische informatie de lokale besturen in het verbeteren van hun interne werking en het uitstippelen van het lokale beleid wat resulteert in een betere dienstverlening naar de burger.