Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Projectvoorstel - De Gemeente/OCMW in een Radicaal Digitaal Vlaanderen (VlaVirGem)

11/06/2015

Vlaanderen gaat Radicaal Digitaal naar 2020 toe, we ondersteunen dit en starten een complementaire, intensieve beweging binnen de lokale besturen op. Onze Vlaamse steden, gemeenten en OCMW’s dienen mee te zijn in dit traject.

De beperkte budgettaire ruimte en de schaalgrootte van de lokale besturen duwen de kleine en middelgrote besturen naar meer transparante en normatieve werkwijzen of naar meer intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Tachtig procent van de Vlaamse gemeenten blijven minder dan 25.000 inwoners hebben. Maar ook intergemeentelijke samenwerking wordt bemoeilijkt omdat onze databanken met informatie en de verwerkingsprocessen niet voldoende op elkaar afgestemd zijn. Een aantal aspecten zoals informatie, processen en veiligheid, verdienen daarom de volle aandacht. Het verbouwen van het verticaal verkokerde paradigma kost enorm veel tijd en middelen, en leidt vaak tot ontevredenheid na het zoveelste mislukte en/of duurbetaalde ICT project. De Elias commissie uit Nederland trok conclusies hierbij die recht evenredig naar de Vlaamse lokale besturen kunnen getrokken worden. Het moet anders willen we het ambitieuze traject samen behalen.

We kunnen onze lokale dienstverleningsprocessen niet stil leggen omdat we “het huis” aan het verbouwen zijn. Daarom werd het idee van een competentiecentrum – een proeftuinomgeving - opgezet, waarbij we in staat zijn de blauwdruk van het “nieuwe” huis opnieuw uit te tekenen in een virtuele omgeving en alle oplossingen aan het licht kunnen houden vooraleer we ze op de lokale besturen loslaten. Dergelijke werkwijze bespaart de lokale besturen heel wat trial en error trajecten, die we in het verleden al te vaak hebben gekend.

De Vlaamse Virtuele Gemeente ofwel VlaVirGem zet in op het ondersteunen van de lokale besturen bij hun weg naar 2020, om samen met de Vlaamse Overheid de doelstelling van een radicaal digitaal Vlaanderen te behalen. Ze zet in op informatie en -veiligheidsbeleid en beheer maar ook op de digitale dienstverleningsprocessen.

VlaVirGem zet in op disseminatie en adoptie van bestaande bouwstenen, componenten en oplossingen, die zonder gecentraliseerde coördinatie moeilijk terug te vinden of op te zetten zijn. Bovendien denkt men innovatief mee aan nieuwe open en gestandaardiseerde oplossingen vanuit een interbestuurlijk kennis- en competentiemanagement. Het zal 308 Vlaamse steden, gemeenten en OCMW’s begeleiden in hun adoptie van het evidente minimum binnen de rubrieken informatiebeleid en –beheer, informatieveiligheidsbeleid en –beheer en processen.

De weg naar een radicaal digitaal Vlaanderen is een collectieve weg en kan door geen enkele overheidslaag als iets geïsoleerd worden gezien. We moeten de lokale besturen mee hebben door hen collectief op hetzelfde niveau te brengen en ons te laten verbazen van hun creatieve en innovatieve inbreng tijdens de interbestuurlijke wandeling naar 2020 ...

Samen bouwen we aan de gemeente van de toekomst binnen een radicaal digitaal Vlaanderen. Deze ambitie hebben we in een projectvoorstel gegoten binnen het Radicaal Digitaal programma.

Om alle initiatieven naadloos in elkaar te laten passen nodigen we de Vlaamse regering uit om ons college van burgemeester en schepenen te zijn. Zo kan elk Vlaams beleidsdomein meedenken tot op het lokale niveau. De koepelorganisaties voor secretarissen (ECG/VVOS) nodigen we uit om onze secretaris te zijn. Voor de rol van financiële beheerder kijken we uiteraard naar de afgevaardigden van de koepel VLOFIN.
De gekende stuurgroep lokaal e-Government wordt ons managementteam waar de beleidsverzuchtingen concreet gestalte krijgen.

De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten nodigen we uit om de gemeenteraad te zijn van onze Vlaamse Virtuele gemeente. We kunnen bovendien rekenen op de VlaVirGemse Commissie voor ICT. Deze kan samenvallen met het op te richten stuurorgaan Vlaams informatie en ICT-Beleid. Dit stuurorgaan bevat eveneens afgevaardigden vanuit AFB en DIV.

Tot slot wenst Antwerp Management School ons vanuit een academisch competentiecentrum verder te helpen de juiste innovatieve doelstellingen te bereiken.