Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wat met uw "informatiehuishouding"? - alles op orde?

12/06/2015

De samenleving verandert. We zijn op weg naar een informatiesamenleving die andere en nieuwe mogelijkheden geeft en daarnaast vraagt om andere verhoudingen tussen burger/bedrijf en overheid. Deze veranderingen hebben ook invloed op de verhouding tussen overheid, burgers en bedrijven.

De toenemende digitalisering zorgt voor andere maatschappelijk verwachtingen ten aanzien van digitale dienstverlening. Burgers en bedrijfsleven zien de overheid als één, samenwerkend geheel en niet als instanties die afzonderlijke opereren. Van een goed functionerende overheid wordt verwacht dat het organisatieoverstijgend opereert: uitvoeringsprocessen zijn op elkaar afgestemd, informatie is makkelijk vindbaar en transacties zijn eenvoudig uitvoerbaar. Deze maatregelen leiden tot een eenduidig en samenhangende (radicaal) digitale overheidsdienstverlening.

Het duidelijk in kaart hebben van de informatie die we dagelijks gebruiken tijdens onze uitvoeringsprocessen is een noodzakelijke basis om een degelijke digitale dienstverlening te gaan bouwen. Net daarom biedt VICTOR vzw ondersteuning aan de lokale besturen voor een optimale “informatiehuishouding”.

In 5 dagen (10 dagdelen) zorgt V-ICT-OR ervoor dat u de informatiesystemen volledig in beeld hebt gebracht - meer info