Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Welke gemeente gebruikt welk notulenbeheersysteem? – Korte bevraging

22/08/2015

Het Agentschap Binnenlands Bestuur, de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) en het Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen (ECG) bevragen de gemeentesecretarissen kort over de notulenbeheersystemen die zij gebruiken. De bevraging kadert in het project "Lokale besluiten als gelinkte open data" dat deel uitmaakt van het programma “Vlaanderen Radicaal Digitaal”.

Doel van het project 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur wil met het project een methodiek ontwikkelen om relevante data vertrekkend vanuit de bron (authentieke lokale besluiten) op een gestructureerde en geïntegreerde manier te verzamelen en ter beschikking te stellen voor hergebruik. Het is de bedoeling dat lokale besturen (vanuit hun normale besluitvormingsproces) hun besluiten publiceren als open data waarna iedereen rechtstreeks met deze data aan de slag kan.

De eerste fase is verkennend:

  • Verkenning van het lokale veld om conclusies te trekken over de haalbaarheid en randvoorwaarden om lokale besluiten als gelinkte open data te realiseren. Het is daarbij cruciaal om rekening te houden met de integreerbaarheid van mogelijke oplossingen in de lokale processen en de kosten die daarmee zouden gepaard gaan.
  • Nagaan wat de opbrengst zal zijn van het hergebruik van (welbepaalde) gegevens uit besluiten, ook en vooral bij lokale besturen zelf.
  • Het concept op een tastbare manier bewijzen door aan de slag te gaan met de inhoud van een aantal besluiten, alsook de publicatie van besluiten in hun geheel (bestanden en meta-data).

Doel van de bevraging

Om een eerste globaal zicht te krijgen op de gebruikte toepassingen willen we weten welk bestuur een notulenbeheerssysteem gebruikt en zo ja, welk. De onderzoekers zullen deze informatie o.m. gebruiken om een goede mix  samen te stellen van besturen die vervolgens betrokken kunnen worden in een diepteonderzoek naar de lokale praktijk.

Verder zal de informatie verwerkt worden in de softwarecatalogus van V-ICT-OR. Op die manier wordt de opgevraagde informatie hergebruikt en gedeeld voor meer duurzame doeleinden. Zie bijgaand een filmpje over de Nederlandse softwarecatalogus. https://www.youtube.com/watch?v=Ds-fntIEW0I

Praktisch

Omdat de start van het onderzoek gepland is half september vragen we om de bevraging ten laatste op 9 september in te vullen op de website van V-ICT-OR via deze link

Indien je meer informatie wil over deze bevraging, dan kan je deze stellen via digitaalABB@kb.vlaanderen.be