Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wie gebruikt welk notuleringspakket? Uw antwoorden zijn nog altijd welkom!

09/09/2015

Eerder lanceerden wij via dit kanaal een warme oproep om mee te werken aan een bevraging over welke notulenbeheersystemen steden en gemeenten gebruiken. 
Deze vraag kadert in een project welke een methodiek wil ontwikkelen om relevante data vertrekkend vanuit de bron (authentieke lokale besluiten) op een gestructureerde en geïntegreerde manier te verzamelen en ter beschikking te stellen voor hergebruik. 

Op termijn is het de bedoeling om zo besluiten te publiceren als open data waarna iedereen rechtstreeks met deze data aan de slag kan.

Binnenkort sluiten we de bevraging af. Uw antwoorden zijn echter nog meer dan welkom: https://www.v-ict-or.be//bevraging-notulering

Meer info: https://www.v-ict-or.be/nieuws/welke-gemeente-gebruikt-welk-notulenbeheersysteem-korte-bevraging