Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Opendatabeleid NMBS mag niet stoppen bij Google Maps

25/09/2015

Als je op Google Maps de snelste weg vraagt van Gent naar Brussel met het openbaar vervoer, moet je sinds deze week geen ketting van bussen meer nemen. Je kan nu simpelweg met de trein. Want eindelijk stelt de NMBS haar data - de treinregeling - open voor derden. Die integreren die data in een mooi afgewerkt product zoals Google Maps. Maar dit is nog maar de eerste halte van een hele reis. Er is een echt, structureel opendatabeleid nodig, ook bij de NMBS.

Door Peter Dedecker, Kamerlid (N-VA)

Het was vijf jaar geleden één van mijn allereerste vragen in het parlement. Een student maakte een handige app om de reisinformatie van de NMBS op het scherm van je smartphone te toveren. In plaats van een doos pralines stuurde de NMBS een dreigbrief om de jongeman in kwestie te doen stoppen met wat de NMBS naliet te doen: reizigersinformatie op een gebruiksvriendelijke manier aanbieden.

Toenmalig minister Van Quickenborne gaf een positief gevolg aan mijn vraag. Hij organiseerde samen met de Vlaamse regering een persconferentie over open data bij de overheid. Op initiatief van Geert Bourgeois zette de Vlaamse regering  toen als eerste een structureel open data-beleid op poten. Alle data van de Vlaamse overheid zou op termijn ‘by default’ open data worden, aangeboden onder een standaardlicentie. Daardoor kan deze informatie gemakkelijk hergebruikt worden door iedereen die dat wenst: commerciële en niet-commerciële ontwikkelaars van apps, journalisten, studenten, enz.

Ook de nieuwe federale regering nam in het regeerakkoord de ambitie op om een echt open data beleid te gaan voeren. In juli werd een concreet ambitieus actieplan door de ministerraad goedgekeurd. Initiatiefnemers zijn Theo Francken (administratieve vereenvoudiging), Alexander De Croo (digitale agenda) en Bart Tommelein (privacy). Alle gegevens die door overheden verzameld worden in het kader van hun taken (en geen persoonsgegevens bevatten) zijn voortaan vrij beschikbaar.

De standaard opgelegde Creative Commons Zero-licentie garandeert dat de data mag hergebruikt worden, ook commercieel, zonder dat men zich moet zorgen maken over naamsvermelding of administratieve poespas. Er wordt gestreefd naar open standaardformaten en de data is gratis, en slechts bij uitzondering aan marginale kostprijs. Gesloten data wordt helemaal de uitzondering.

Op die manier haalt België haar achterstand op het Europese en internationale peloton in en worden we een echte koploper. Het potentieel is enorm voor zowel onze democratie als voor onze economie. Agoria, de sectorfederatie voor de technologische industrie, berekende dat het openstellen van overheidsdata een mogelijke nettowinst oplevert van zo’n 900 miljoen euro.

Dat is ook waar de NMBS naartoe moet. De data van de NMBS wordt sinds deze week gedeeld met een paar grote partijen, zoals Google. Kleine ondernemers, studenten en creatievelingen kunnen er nog niet zomaar mee aan de slag en moeten eerst toestemming bekomen en een contract ondertekenen. Dat is niet in lijn met de federale opendata-strategie die geen enkele drempel meer wil voor hergebruik, om de waarde ten volle te benutten.

Ik kijk dan ook uit naar de verklaring die de NMBS geeft voor deze opgeworpen drempels. Bovendien gaat het enkel om een tweewekelijkse update van het reisschema, en nog lang niet om realtime informatie, wat bij de NMBS toch een wezenlijk verschil is. Daarvoor werd een resolutie dit jaar door de meerderheid goedgekeurd in het parlement. Deze eerste stappen van de NMBS zijn een eerste welgekomen antwoord hierop en het smaakt naar meer. De open data trein staat eindelijk op de rails, tijd om het fluitsignaal te geven en te vertrekken.

Bron: De Tijd