CSAM – Vereenvoudigen (van toegang tot) eGovernment in een complex land

15/10/2015     ManageIT         1834     0

CSAM – Vereenvoudigen (van toegang tot) eGovernment in een complex land

ManageIT, 18 November, 12:05 (EN)

Al vele jaren bieden Belgische overheden meer en meer onlinediensten aan voor burgers en ondernemingen.  De e-loketten van steden en gemeenten, Tax-on-Web en InterVat waarmee bedrijven hun BTW gegevens online kunnen doorgeven, zijn hiervan sprekende en gekende  voorbeelden.

e-Government services bieden vele voordelen, op voorwaarde dat de identiteit van de gebruikers sluitend gecontroleerd wordt om zo zeker te zijn dat enkel de juiste personen toegang krijgen tot deze toepassingen.

In België hebben we verschillende overheden die elk een eigen online dienstenaanbod leveren:

een federale overheid, een overheid op het niveau  gewest, gemeenschap, provinciaal maar ook steden en gemeenten.  Indien elke overheidsdienst een eigen manier voorziet om de toegang tot zijn toepassingen te regelen, kan het voor gebruikers wel eens heel ingewikkeld en verwarrend worden. Dit verklaart de nood aan een gestandaardiseerde oplossing die de toegang controleert tot de online applicaties van al deze overheden.

Die oplossing heet CSAM.

CSAM zorgt er voor dat burgers de online diensten van overheden kunnen gebruiken,  waarbij de identificatie en autorisatie van de gebruikers gebeurt op basis van standaard interfaces en state of the art oplossingen voor toegangscontrole, zoals de Belgische elektronische id (eID).

Voor ondernemingen voorziet CSAM in een standaard functionaliteit om hun gebruikers met hun toegangsrechten te beheren. 

Daarnaast levert CSAM met de ‘mandaten’-service een uniforme procedure en interface waarbij zowel burgers als ondernemingen specifieke verplichtingen kunnen transfereren. 

Op die manier maakt de betrouwbare en gebruiksvriendelijke CSAM-omgeving het voor burgers en ondernemingen eenvoudiger om met de overheid te communiceren, terwijl een consistent niveau van veiligheid op elk moment gegarandeerd wordt.  

Deze sessie wordt gepresenteerd door Henk Yde, Fedict.

 

Voor meer informatie over ManageIT en inschrijvingen, zie https://www.v-ict-or.be/manage-it-2015.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!