Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Is het nu een Toegetreden of een effectief lid?

19/10/2015

Naar aanleiding van ons schrijven met betrekking op het nieuwe soort leden, met name de toegetreden leden, kregen we wel wat vragen binnen. Met de deur in huis: er is een verschil.

Individuele leden hebben een apart extra voordelenpakket tov toegetreden leden (dit is in principe het bestuur). V-ICT-OR is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft zoals de regelgeving het voortschrijft effectieve leden. Daarnaast kent onze vereniging sinds kort ook toegetreden leden.

Een effectief lidmaatschap is persoonlijk en geeft een persoon toegang tot alle voordelen van de vereniging. In het oog springen onder andere de sterke prijsvermindering voor cursussen en de gereduceerde prijzen voor activiteiten. De volledige lijst van voordelen kan u op deze pagina vinden. Het lidgeld werd vastgesteld op € 250,00 voor het eerste en € 25,00 voor elk volgend lid.

In het kader van Vlaanderen Radicaal Digitaal werden ons een aantal taken toevertrouwd. Omwille van het grote belang wil onze Raad Van Bestuur dat V-ICT-OR deze taken niet alleen voor effectieve leden kan uitvoeren aan ledenprijs. Maar onze RVB wil dat dit ook kan voor alle lokale besturen, en dit als rechtspersoon. Om deze reden werd het toegetreden lidmaatschap in het leven geroepen.

Dit ‘toegetreden lidmaatschap’ maakt het mogelijk dat alle lokale besturen als volledige entiteit toegetreden lid worden.

Deze toegetreden leden (de facto dus lokale besturen) kunnen vanaf dat moment genieten van een pakket voordelen welke speciaal voor hen werden samengesteld. Dit toegetreden lidmaatschap is gratis en zal dit ook blijven.

Voor alle duidelijkheid, dit lidmaatschap is organisatie gebonden en staat dus volledig los van het effectieve lidmaatschap. Besturen die effectieve leden in hun rangen tellen, zijn dus niet automatisch toegetreden lid. Ook zij moeten het document ondertekenen om van de voordelen te kunnen genieten.

Dus zien we liefst zsm ook de groep van toegetreden leden (besturen) groeien door een bevestiging uit het college. U kan maar hoeft geen extra afgevaardigde aan te duiden.

Wij hopen hiermee een en ander uitgeklaard te hebben, maar zijn steeds beschikbaar om nog meer duiding te geven.