Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vlaanderen Radicaal Digitaal

26/10/2015

Met Vlaanderen Radicaal Digitaal heeft de Vlaamse regering een ambitieus project opgezet. De transformatie van de Vlaamse overheid, naar een informatiegedreven overheid waarbij data en informatie essentiële hulpbronnen zijn, is een belangrijk uitgangspunt in de uitgebouwde visie. Deze visie moet worden uitgewerkt vanuit een overkoepelend informatie- en ICT-beleid voor de gehele Vlaamse overheid. Hierbij worden ook de lokale besturen niet uit het oog verloren. Zij zijn immers in tal van overheidsprocessen betrokken partij en vormen een essentiële schakel in de uitrol van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal.

Sessie gepresenteerd door Kris Snijkers, Adjunct-kabinetschef cel Binnenlands Bestuur kabinet minister Homans

Voor meer informatie over ManageIT en inschrijvingen, zie https://www.v-ict-or.be/manage-it-2015.