Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

eGovernment in de ‘Digital Single Market Strategy’

29/10/2015

De voorgaande en huidige ‘EU eGovernment Action Plans’ (sinds 2005) zijn politieke instrumenten geweest voor de Commisie om de modernisatie van de publieke sector binnen de EU te versterken. Ze hebben de Europese coördinatie, samenwerking en gezamenlijke acties betreffende eGovernment steeds ondersteund om zodoende te helpen de overheidsmiddelen efficiënter te gebruiken, alsook de publieke uitgaven te verminderen door het coördineren en ‘pooling’ van zowel overheids- als private middelen.

De actieplannen zijn eveneens voorbeelden geweest voor het oprichten van nationale eGovernment strategieën in de ‘Member States’. Het huidige ‘eGovernment Action Plan’ werd opgericht voor de periode 2011 – 2015 waarbij de hoofddoelstelling gericht is op het ontwikkelen van technologische ontwikkelingen die cruciaal zijn in het faciliteren van toegang tot en gebruik van overheidsdiensten. Het is nu tijd om alle voordelen van deze belangrijke ontwikkelingen te tonen aan burgers, bedrijven en zelfs overheidsdiensten. Door de krachten te bundelen op EU-niveau, kan de ‘take-up’ van deze oplossingen toenemen, waardoor er een feitelijke impact kan zijn in het leven van burgers, de administratieve last kan verminderen, mobiliteit binnen de EU kan gefaciliteerd worden en de eindgebruiker ervaring kan verbeterd worden, wanneer ze in contact komen met de overheidsdiensten. Zoals ook voorzien in de ‘Digital Single Market (DSM) Strategy voor Europa, zal de commissie, om de EU eGovernment activiteiten verder te verzekeren voorbij het huidige ‘Government Action Plan 2011 – 2015’, een nieuw eGovernment Action Plan 2016 – 2020’ voorstellen.

Het nieuwe ‘eGovernment Action Plan 2016-2020’ zal een ‘mobilisator’ zijn om de Europese Commissie en de ‘Member States’ te helpen hun acties te coördineren om de huidige digitale ‘service infrastructure’, building blocks, standaardisaties en specificaties samen te brengen om zodoende het hergebruik en ‘take-up’ van deze elementen, meer specifiek in grensoverschrijdende scenario’s, aan te moedigen. Het nieuwe actieplan zal focussen op de modernisering van de overheidsadministratie, die de mobiliteit van burgers en grensoverschrijdende handel zal faciliteren, alsook de interactie tussen burgers. Het actieplan zal ook focussen op enkele betekenisvolle acties voor zowel burger als bedrijven.

Sessie gepresenteerd door Jean-François Junger, Deputy Head of Unit, Europese Commissie

Voor meer informatie over ManageIT en inschrijvingen, zie https://www.v-ict-or.be/manage-it-2015.