Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Met de I-Monitor naar een nieuwe digitale lokale agenda

28/10/2015

Samen met het Departement Informatie Vlaanderen en in het kader van Vlaanderen Radicaal Digitaal wordt de I-monitor gelanceerd bij 308 lokale besturen (gemeenten en OCMW’s). De ambitie ligt hoog: een “state of the art” verkrijgen van de capaciteit van de lokale besturen om met digitalisering om te gaan. Met als rode draad een performante informatiehuishouding en worden beleid, beheer, inzet van mensen, middelen, partnerships en e-dienstverlening onder de loep genomen. Op basis van ervaringen uit het verleden zoals de GIS-monitor én d.m.v. workshops met medewerking van zowel de Vlaamse Overheid als professionals uit de lokale besturen, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals bv streekintercommunales en de ambtenarenorganisaties zoals ECG, VVOS, Vlofin en V-ICT-OR werd gezocht naar goede indicatoren.

De resultaten ervan moeten ons toelaten nieuwe gemeentelijke typologieën te definiëren én de generieke noden te ontdekken waar besturen zich op moeten focussen om de doelstellingen van het Vlaamse regeerakkoord te halen: tegen 2020 alle interacties digitaal kunnen uitvoeren. In het verlengde van de I-monitor wordt gewerkt aan een begeleidingsaanbod, gebaseerd op basis van de resultaten van de monitor én wordt er een dossier met aanbevelingen voor de Vlaamse en Federale overheden voorbereid.
Een stand van zaken.

Sessie door Herman Callens, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw

Voor meer informatie over ManageIT en inschrijvingen, zie https://www.v-ict-or.be/manage-it-2015.