Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Lokale Besluiten als geLinkte Open Data #LBLOD

04/11/2015

Met deze sessie kijken we in de toekomst van hergebruik van informatie bij lokale besturen.

Stel je voor dat je "inzicht hebt in de effecten van uw lokaal fiscaal beleid en die van naburige gemeenten" of "de informatie over uw lokale dienstverlening op allerlei websites en in commerciële apps steeds up-to-date zijn zonder extra werk door uw administratie.".

'Linked Data' kan hiervoor een oplossing bieden, dit is een digitale methode voor het publiceren van gestructureerde gegevens, zodanig dat deze vrij beschikbaar komen op het internet en daardoor ook beter bruikbaar zijn.

Deze ‘proof-of-concept’ van ABB zal aantonen dat het publiceren van lokale besluiten als gelinkte open data een schat van informatie ontsluit voor het hergebruik van gegevens, zorgt voor administratieve lastenvermindering en voor een vlottere dienstverlening naar de burger en ondernemers.

"Lokale besluiten als gelinkte open data" is een project van het Agentschap Binnenlands Bestuur en maakt deel uit van het programma “Vlaanderen Radicaal Digitaal” en van de bredere transitie van het Agentschap Binnenlands Bestuur naar een kennisadministratie met een grotere focus op beleidsontwikkeling in functie van een betere bestuurlijke organisatie van het Vlaamse overheidslandschap.

Sessie door Veronique Volders, Programmamanager digitalisering voor het Agentschap Binnenlands Bestuur