Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vlaamse profielschets 2014. Vlaamse gemeenten in kaart gebracht

11/11/2015

Via het Agentschap Binnenlands Bestuur werd een profielschets opgemaakt die een selectie van kengetallen biedt inzake het binnenlands bestuur, de steden en de integratie & inburgering in Vlaanderen.

Aan de hand van een beperkt aantal indicatoren geeft het rapport een zicht op de financiële situatie van de lokale en provinciale besturen, het aantal personeelsleden, en de omgevingsfactoren die het lokale beleid beïnvloeden. Ook het integratie- en inburgeringsbeleid komt aan bod.

bron