Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Welke leverancier kiest u voor uw boekhoudpakket?

24/11/2015

Welke softwareleveranciers kiezen Vlaamse besturen voor het leveren van boekhoudpakketten? We organiseerden naar analogie met de eerder verschenen vragenlijst rond notulenbeheer een bevraging om inzicht te krijgen in de keuzes die diverse besturen maken voor hun boekhoudpakketten. We kunnen voor de boekhoudsystemen spreken van pakketten, terwijl voor het notulenbeheer niet altijd sprake is van een geïnformatiseerd pakket omdat besturen hun notulen bijhouden in Word- en of Exceldocumenten.

Aanpak

We starten met de  resultaten (1) vanuit steden en gemeenten en (2) vanuit OCMW’s. Daarna bekijken we de gezamenlijke resultaten van deze twee groepen (lokaal niveau). Ten slotte gaan we dieper in op een aantal generieke resultaten op basis van de gegevens van de 794 entiteiten.We bevroegen steden en gemeenten, OCMW’s, provincies en autonome gemeente- en provinciebedrijven. Alle Vlaamse steden gemeenten, Vlaamse OCMW’s en de 5 provincies vulden de bevraging in. We ontvingen reactie van 166 autonome gemeentebedrijven en 7 autonome provinciale bedrijven. Dat brengt ons op een totaal van 794 besturen op basis waarvan we deze analyse maakten.

Resultaten

In onderstaande grafiek geven we weer welk percentage gemeenten voor een bepaalde softwareleverancier kiezen voor hun boekhoudpakketten. In de figuur illustreren we welke gemeenten voor welke softwareleverancier kiezen.

Steden en gemeenten

De meeste steden en gemeenten kiezen voor Schaubroeck (32%) voor hun boekhoudpakketten. In tweede instantie kiezen ze voor Cipal (25%), gevolgd door Cevi (22%) en ten slotte voor Remmicom (20%). Daarnaast zijn er nog 2 steden die aangeven dat ze met Digipolis samenwerken en 1 lokaal bestuur geeft aan dat ze met een ‘andere’ softwareleverancier werken.

Figuur 1: Keuze softwareleverancier (gemeenten)

 

Figuur 2: Keuze softwareleverancier (steden en gemeenten) – geografische weergave

OCMW’s

 

In onderstaande grafiek geven we weer welk percentage OCMW’s voor een bepaalde softwareleverancier kiezen voor hun boekhoudpakketten. In de figuur illustreren we welke OCMW’s voor welke softwareleverancier kiezen.

 

In de OCMW’s zien we dat Schaubroeck de grootste speler is op vlak van de boekhoudpakketten: 38% van de Vlaamse OCMW’s kiest voor Schaubroeck. Cipal en Cevi zijn de daaropvolgende grootste spelers, waarbij respectievelijk 30% en 29% van de OCMW’s voor hen kiest. Slechts 3 OCMW’s kiezen voor Remmicom, 2 steden werken samen met Digipolis en 2 OCMW’s geven aan dat ze met ‘andere’ softwareleveranciers samenwerken.


Figuur 3: Keuze softwareleverancier (OCMW's)Figuur 4: Keuze softwareleveranciers (OCMW's) - geografische spreiding


 


Generieke resultaten op lokaal niveau

 

In onderstaande grafiek geven we een overzicht van de keuzes die steden, gemeenten en OCMW’s maken inzake boekhoudpakketten. We zien dat ongeveer 1 op 3 lokale besturen (35%) voor Schaubroeck kiezen. Daarop volgt Cipal: 27% van de besturen kiest voor hen. En op de derde plaats ten slotte staat Cevi: 26% van de lokale besturen kiezen voor hen.


 

Figuur 5: Keuze softwareleveranciers (lokaal niveau)

In deze context bekeken we ook in hoeverre steden en gemeenten al dan niet voor dezelfde softwareleveranciers kiezen inzake boekhoudpakketten als de OCMW’s. Dit levert volgende resultaten op: in 190 besturen (61,7%) hebben stad / gemeente dezelfde softwareleverancier als in het OCMW. Dit betekent dus dat in 118 gevallen (38,3%) de gemeente / stad een andere softwareleverancier kiest dan het OCMW.

 

Generieke resultaten over alle bevraagde besturen heen

 

In onderstaande figuur geven we het percentage besturen weer dat voor een bepaalde softwareleverancier kiest op basis van de antwoorden van de 794 bevraagde entiteiten.


Figuur 6: Keuze leveranciers


 

Bovenstaande figuur toont aan dat Schaubroeck (31%), Cipal (27%) en Cevi (24%)  de grootste spelers zijn. Meer dan 80% van de bevraagde besturen kiest één van deze drie spelers voor zijn boekhoudpakketten. Bijna 10% van de bevraagde besturen kiest voor Remmicom, iets meer dan 1% van de besturen kiest voor Digipolis en iets minder dan 1% gaf aan dat ze met andere softwareleveranciers samenwerken. De overige 6,5% van de besturen gaf aan voor ‘andere’ leveranciers te kiezen.

Conclusies

Over het algemeen kiezen lokale besturen (= steden, gemeenten en OCMW’s) voor deze drie softwareleveranciers als het over boekhoudpakketten gaat: Schaubroeck (31%), gevolgd door Cipal (27%), daarna Cevi (22%). Specifiek voor steden en gemeenten zien we dat 20% van hen kiest voor Remmicom (20%). Ook in de OCMW’s zien we dat dezelfde ‘top 3’ aangehouden wordt: 38% van de OCMW’s kiest voor Schaubroeck, 30% voor Cipal en 29% voor Cevi als het over boekhoudpakketten gaat. Remmicom blijkt geen belangrijke speler voor de OCMW’s: slechts 3 OCMW’s kiezen voor hen. Daarnaast illustreren de bijgevoegde kaartjes dat er wel wat geografische verschillen zijn tussen steden en gemeenten en OCMW’s.  

In de vergelijking stad / gemeente versus OCMW stellen we vast dat in bijna 62% van de gevallen de besturen voor dezelfde leverancier kiezen. In 39% van de gevallen is de softwareleverancier voor de boekhoudpakketten in de stad / gemeente een andere dan de leverancier in het OCMW.

Als we vertrekken vanuit het perspectief van alle 794 bevraagde besturen zien we opnieuw dezelfde drie grote spelers opduiken: (1) Schaubroeck (31%), (2) Cipal (27%) en (3) Cevi (23%). Meer dan 80% van de bevraagde besturen kiest met andere woorden voor één van deze drie spelers.

Naar de toekomst toe willen we aan de hand van de softwarecatalogus een beter inzicht krijgen in keuzes die besturen maken in het kader van hun softwarepakketten. Deze inzichten zullen ons nog beter in staat stellen om de keuzes steden / gemeenten tegenover OCMW’s in kaart te brengen.


(Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur, cijfers gebaseerd op situatie oktober 2015)