Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Doe mee met de I-monitor!

27/11/2015

Oproep aan alle secretarissen van steden, gemeenten en OCMW's.

Het interbestuurlijk e-governmentbeleid in Vlaanderen zet in op drie grote pijlers:

 • Versterken van de informatie- en ICT-capaciteit;
 • Realisatie van interbestuurlijke ketenintegratie;
 • Lokale besturen als volwaardige partner betrekken (Co-creatie).

Ondersteund met het hefboombudget van Vlaanderen Radicaal Digitaal, zetten VVSG, V-ICT-OR, en het departement Informatie Vlaanderen van de Vlaamse overheid, samen in op de ondersteuning van de lokale besturen om hun ICT- en informatiekennis te versterken en om hun informatiehuishouding te verbeteren. Samen gaan wij voor 'Uw gemeente radicaal digitaal’.

Deze ondersteuning wordt procesmatig aangepakt met volgende fases:

 • Disseminatie of informatie verzamelen, verrijken en verspreiden;
 • Adoptie van het gebruik van componenten en instrumenten;
 • Innovatie via proeftuinen;
 • Standaardisering van beproefde componenten.

Met het oog op de informatieverzameling, vragen wij u vandaag uw medewerking te verlenen aan de I-monitor, een bevraging die peilt naar de informatie- en ICT-maturiteit van de lokale besturen in Vlaanderen. De I-monitor heeft als doel om een stand van zaken te geven van de maturiteit met betrekking tot de informatiehuishouding en ICT van lokale besturen en zal daarvoor lokale besturen classificeren binnen een typologie. Er wordt o.a. gepeild of:

 • authentieke gegevensbronnen (doorheen de hele organisatie) gebruikt worden;
   
 • voldoende aandacht wordt besteed aan informatieveiligheid;
   
 • bij beslissingen een digitale impactanalyse gebeurt;
   
 • bij het uitdenken van processen voldoende aandacht gaat naar het vereenvoudigen, digitaliseren en de klantvriendelijkheid van die processen.

Het departement Informatie Vlaanderen zal de resultaten van de bevraging publiceren. U zal de resultaten van uw gemeente kunnen vergelijken met de resultaten van andere gemeenten.

PRAKTISCH:

Klik hier om te beginnen.

 

 • de bevraging wordt verzonden naar u, als secretaris, maar u hoeft hem niet alleen in te vullen. U vindt een PDF-versie ter voorbereiding op volgende locatie: http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/ICT_en_e-government/Pages/default.aspx
   
 • Als u als OCMW en gemeente nog geen geïntegreerde, gezamenlijke ICT-dienst hebt, dan dient u de vragenlijst afzonderlijk in te vullen. U krijgt dan enkel de vragen te zien die voor u relevant zijn (gemeente of OCMW)
   
 • Als u wel een geïntegreerde, gezamenlijke ICT-dienst heeft in uw gemeente/stad dan spreekt u best af wie van beide het invullen op zich neemt/coördineert.
   
 • U kan de bevraging tussentijds stoppen en later verder gaan of via de aangeboden link door iemand anders verder laten invullen.
   
 • Niet alle vragen zijn verplicht, en indien ze wel verplicht zijn is er steeds een uitwijkmogelijkheid (weet niet of niet van toepassing bv.)

Dank bij voorbaat voor uw medewerking!

De I-monitor is een initiatief van de Vlaamse overheid (departement Informatie Vlaanderen), gekaderd binnen het project 'Uw gemeente Radicaal Digitaal', en het e-government consortium bestaande uit: VVSG vzw, VVP vzw, VLINTER en de streekintercommunales, VERA apb, CIPAL dv, CEVI vzw, Digipolis ov, Helics ov, ECG vzw, VVOS vzw, Vlofin vzw, V-ICT-OR vzw.