Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren gepresenteerd op stuurgroep lokaal e-gov

10/12/2015

Op woensdag 9 december stond de stuurgroep lokaal e-government hoofdzakelijk in het teken van het project “samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren”. Doorheen de bijeenkomst werden de verschillend fases van het project doorlopen.

In de fase van disseminatie stelde Hans Arents de stand van zaken in verband met de bouwstenen voor. Vandaag, op donderdag 10 december, vindt binnen de Vlaamse overheid een ronde tafel conferentie plaats. Er volgen vermoedelijk in de toekomst nog dergelijke sessies waarbij ook (vertegenwoordigers van) lokale besturen uitgenodigd zullen worden. De stand van zaken rond de bouwstenen wordt op de volgende stuurgroep (woensdag 20 januari 2016) opnieuw geagendeerd. De relatiebeheerders vanuit Informatie Vlaanderen zullen een belangrijke rol vervullen om de behoeften vanuit de lokale besturen te escaleren en capteren en op die manier waar mogelijk nieuwe bouwstenen te ontwikkelen. Wat betreft de bevraging in het kader van de I-Monitor, zijn momenteel al 70 vragenlijsten voltooid. Voor de besturen die dit nog niet deden: een warme oproep om de I-Monitor in te vullen.  

In de fase van adoptie staat de opmaak van een masterplan informatie centraal. In deze fase focussen we op ‘massa-maatwerk’. We bieden een oplossing aan voor de massa (308 lokale besturen), maar geven hen de kans om op basis van de webtool (vlavirgem.be) hun eigen maturiteit te verhogen op basis van prioriteiten op maat van het lokaal bestuur. De leden van de stuurgroep reageren enthousiast op dit voorstel. Enkele leden gaven zelfs aan dat dit initiatief ook uitgebreid zou moeten worden naar de Vlaamse overheid. Het zou de ambitie moeten zijn om de bouwstenen op die manier te formuleren dat ze kant-en-klaar zijn om te integreren in de webtool, zodat lokale besturen er meteen mee aan de slag kunnen. Er is in de webtool niet alleen aandacht voor het technische aspect, maar ook voor het procesmatige en de organisatorische kant van het verhaal.

Op vlak van innovatie zijn al heel wat projecten lopend: digitalisering aangifte overlijden, e-formulieren, het digitaal tekenplatform, horecavergunningen, BBC als (gelinkte) open data,… Een van de initiatieven die werd afgetoetst tijdens deze stuurgroep is ‘burgerparticipatie via regionale / lokale omroepen en gemeente’. De leden van stuurgroep zien hier linken met het project van ABB rond gelinkte open data. Het is zeker een goed initiatief als daar aansluiting bij kan gevonden worden. We moeten wel waakzaam zijn voor de technische belemmeringen die kunnen optreden. Een aantal leden van de stuurgroep gaf meteen aan geïnteresseerd te zijn om als piloot mee te werken aan dit traject.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de lopende trajecten binnen V-ICT-OR? Volg zeker de nieuwsberichten op de website op of contacteer Johan Van der Waal (johan.vanderwaal@v-ict-or.be). Alle verslagen en presentaties van de stuurgroep lokaal e-government zijn vanaf nu terug te vinden in de werkruimte.