Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

V-ICT-OR komt naar je toe via de regio's

10/12/2015

Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren …

Met de middelen vanuit het hefboonbudget zullen V-ICT-OR, VVSG en informatie Vlaanderen in 2016 de lokale besturen versterkt gaan ondersteunen via regionale kenniskringen.

In de praktijk zijn die regionale kenniskringen spontaan ontstane groepen van mensen die op een of andere manier het nut van samenwerking in hun regio inzagen. Dit gaat dikwijls over het delen van kennis, (kader)contracten, dossiers, tot het samen opstarten van ICT- of eGov projecten. In tijden van algemene besparingen een zeer nobel idee.

Het plan van die regiowerking, dat al eventjes op tafel ligt, zal in 2016 samen met VERA, PIVA en de provincie Limburg via het project “samen het interbestuurlijk gegevensverkeer” versterkt opgezet worden met de intentie om alle Vlaamse steden, gemeenten en OCMW’s tot een regio te laten toetreden.

We streven naar een formalisering van deze regiowerking, net zoals dit onder meer in Vlaams- Brabant werd doorgevoerd, zodat ook het lokale beleid voldoende achter dit initiatief kan staan.

Momenteel zijn er reeds 22 regio’s gevormd. Zo’n 54 lokale besturen vallen hier nog buiten en zullen de komende periode individueel aangesproken worden om toe te treden tot een bestaande regionale kenniskring of een regio te vormen.

De regio’s zullen begeleiding krijgen in een plan-do-check-act cyclus, waarbij we samen met de Vlaamse overheid en VVSG:

  • Een disseminatietraject opzetten; om de besturen bewust te maken van welke oplossingen en bouwstenen er momenteel al voorhanden zijn. Vaak zijn de bestaande oplossingen vanuit centrale overheden onvoldoende gekend.

  • Een adoptiefase te voorzien; waarbij de besturen de aangehaalde bouwstenen en oplossingen ook effectief gaan gebruiken of leren gebruiken in hun dagelijkse werking

  • Er volgt een innovatietraject om de gekende bouwstenen en oplossingen nog te verbeteren, aan te passen naar de normen van een lokaal bestuur. In deze fase staan ook enkele sterk vernieuwende projecten op stapel

  • En tot slot willen we maximaal de gekende, opgenomen en verbeterde bouwstenen en componenten gaan standaardiseren.

De voorbereidende werkzaamheden zijn volop aan de gang en de inventaris van bouwstenen en componenten waarmee we naar de besturen trekken wordt momenteel samengesteld.

In dit project gaat ook heel wat aandacht naar informatieveiligheid met op 18 januari een kennisdag met als thema “Iedereen een informatieveiligheidsplan in 2016!?” – een uitgesproken ambitie om alle lokale besturen alvast de eerste horde naar een veilig informatiebeleid te laten nemen.

Via de softwarecatalogus zullen dan weer alle besturen in staat gesteld worden om hun softwareportfolio in kaart te brengen en vergelijkende studies te maken naar informatiestandaarden en het gebruik van dit cruciaal onderdeel van hun digitalisering.

De ambitie om de lokale besturen versterkt te ondersteunen kan alleen maar slagen als iedereen meewerkt - ook de besturen zelf! Daarom een warme oproep aan iedereen die mee wil denken en wil participeren om vragen en/of feedback door te geven via vlavirgem@v-ict-or.be