Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Waasland digitaal!

18/12/2015

Op dinsdag 10 december kwamen 10 lokale besturen uit het Waasland samen. Digitalisering was de rode draad doorheen deze bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werden de eerste resultaten uit de I-Monitor al kort voorgesteld. De resultaten hebben een tussentijds karakter, nog niet alle gemeenten hadden op dat moment de bevraging (volledig) ingevuld. Op basis van deze tussentijdse resultaten kunnen we vaststellen dat op niveau van de regio de scores op vlak van informatieveiligheid eerder laag liggen. Daarnaast stellen we vast dat de vragen met betrekking tot authentieke bronnen over het algemeen als moeilijk werden ervaren: de vraag werd vaak niet ingevuld of lokale ambtenaren gaven aan dat ze het niet wisten of er al dan niet authentieke bronnen gebruikt werden. Een andere vaststelling binnen de besturen van het Waasland is dat er grote diversiteit is op vlak van de ingezette capaciteit van ICT.

Aansluitend bij de I-Monitor zal PIVA (provincie Oost-Vlaanderen) bijkomende vragen stellen om het thema informatie nog beter in kaart te kunnen krijgen. In deze bijkomende bevraging komen volgende thema’s aan bod: beleid, organisatie, financiën, netwerk, hardware en GIS. Deze schriftelijke bevraging wordt gevolgd door een gesprek ter plaatse om een correct inzicht te krijgen per lokaal bestuur.

Een tweede thema dat aan bod kwam tijdens de bijeenkomst was een korte screening van de meerjarenplannen van de lokale besturen. We stellen vast dat heel wat lokale besturen inzetten op klantvriendelijke dienstverlening, digitalisering,… Het is niet altijd duidelijk hoe deze beleidsdoelstellingen vertaald kunnen worden naar actieplannen op vlak van ICT.

Gezien het toenemende belang van informatieveiligheid, was dit het derde agendapunt van deze bijeenkomst. Door de regionale aanpak die V-ICT-OR hanteert, zal informatieveiligheid via de diverse regionale kenniskringen uitgebreid aan bod komen. De achterliggende ambitie vanuit V-ICT-OR klinkt als volgt: “iedereen een informatieveiligheidsplan in 2016?!”. Wie kennis wil maken met bestaande methodieken en tools of meer wil weten over hoe risico’s in kaart kunnen gebracht worden, kan zich inschrijven voor de kennisdag informatieveiligheid op maandag 18 januari 2016.

Vanuit de stad Lokeren werd ‘KLIP Digitaal’ toegelicht. Vanaf 1 januari 2016 zal een planaanvrager niet langer verschillende deelplannen ontvangen, maar 1 geïntegreerd plan. Door deze aanpassing werden de interne processen in de stad Lokeren herzien. De planaanvraag zal via KLIP verlopen en in de webservices van GIS terecht komen. Er volgt nog een manuele controle, maar de afhandeling zal geautomatiseerd verlopen. Voor de stad Lokeren zal dat een grote tijdswinst betekenen, vanuit de idee dat er ongeveer 1000 aanvragen per jaar binnenkomen, die tot nu toe elk ongeveer 10 tot 15 minuten tijd in beslag namen.

Tot slot kwamen er vanuit de stad Sint-Niklaas nog een aantal actuele thema’s aan bod zoals bijvoorbeeld openbare wifi in de stad en de strategie rond servers en serverrooms. Deze thema’s staan verder ter discussie en kunnen verder opgepikt worden door besturen die momenteel voor gelijkaardige uitdagingen staan.