Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nog niet ingeschreven?

04/01/2016

"Iedereen een informatieveiligheidsplan in 2016?!"

Op maandag 18 Januari organiseert V-ICT-OR haar eerste kennisdag van het jaar met als thema informatieveiligheid. We willen u concreet op weg zetten om een veiligheidsplan op te maken en doen dit met de nodige tools en methodieken.

Deze kennisdag is gratis voor alle V-ICT-OR leden.

Klik hier voor meer informatie.

Security audits

Net zoals in 2015 zal de Vlaamse ICT Organisatie security audits uitvoeren. We doen dit in samenwerking met de opleiding Computer & Cyber Crime Professional van de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST). Er kunnen nog een 8-tal geïnteresseerde besturen inschrijven. 

De doelstelling van het project is tweeledig. Uiteraard worden de resultaten van de doorlichting terug gekoppeld aan de deelnemende besturen opdat deze hier gevolg aan kunnen geven. Minstens even belangrijk is echter de analyse die zal worden gehouden op de globale geanonimiseerde resultaten. Deze geeft richting voor verdere verbeteracties en initiatieven binnen V-ICT-OR.

De kost is minimaal, aan deze doorlichting is slechts een administratieve kost verbonden van 75€ als lid of 250 € indien geen lid van V-ICT-OR. Deze audits nemen hoogstens één dag in beslag en zijn voorzien in de periode februari-mei 2016. De audit, bestaande uit technische en niet-technische controlepunten resulteert in een overzichtelijk rapport voor het deelnemende bestuur en een geanonimiseerde vergelijking t.o.v. de andere deelnemers (benchmark). De vertrouwelijkheid wordt contractueel gegarandeerd.

Hebt u interesse of vragen m.b.t. dit initiatief en doorlichting neem dan contact op met het V-ICT-OR Security Team via security@v-ict-or.be. Op dat zelfde adres kan u zich ook aanmelden.