Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Regionale kenniskringen in de kijker

05/01/2016

De start van een nieuw jaar gaat traditioneel gepaard met goeie voornemens. V-ICT-OR zet in 2016 maximaal de schouders onder de regionale kenniskringen in Vlaanderen, in samenwerking met Informatie Vlaanderen (Vlaamse overheid) en VVSG.

De regionale kenniskringen bestaan al een tijdje in Vlaanderen en waren initieel gericht op het uitwisselen van informatie op vlak van ICT. We willen vanuit V-ICT-OR inzetten op diverse deelaspecten. Zo willen we de kennisuitwisseling verruimen, zodat niet alleen technische materies aan bod komen tijdens dergelijke bijeenkomsten. Daarnaast contacteren we de 53 lokale besturen die momenteel nog geen deel uitmaken van een regionale kenniskring om hen ook mee aan boord te krijgen: ofwel door aan te sluiten bij een bestaande kenniskring ofwel door samen met buurgemeenten een nieuwe regionale kenniskring te vormen.

Dergelijke initiatieven mogen uiteraard geen geïsoleerde fenomenen zijn, daarom zetten we nog sterker in op samenwerking. Er is bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met VVSG en Informatie Vlaanderen. Daarnaast werken we ook intensief samen met de provinciale partners, PIVA (Oost-Vlaanderen) en VERA (Vlaams-Brabant). Op basis van die intense samenwerking streven we ernaar om de regionale kenniskringen te formaliseren zodat beleid en ICT elkaar in de toekomst steeds vaker kunnen vinden.

Meer informatie?

Bent u op zoek naar meer informatie? Neem zeker een kijkje op onze vernieuwde website. Heeft u bedenkingen, opmerkingen of suggesties: mail naar info@v-ict-or.be.

(Bron: http://datanews.knack.be/ict/nieuws/vlaamse-lokale-besturen-krijgen-duwtje-in-de-rug-voor-ict-samenwerkingen/article-normal-638379.html)