Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Dienstverlening aan horeca op hoger niveau vanuit (lokale) overheid?

07/01/2016

Voor de 27.000 Vlaamse horecaondernemers is het regelen van de vergunningen een grote opgave. De grote verscheidenheid aan federale, Vlaamse en lokale wet- en regelgeving maakt het voor veel ondernemers dusdanig ingewikkeld dat zij vaak niet starten of onvolledig starten door een gebrek aan overzicht of door een te grote complexiteit.

Daarnaast is voor de overheden de verwerking van de aanvragen een tijdrovende zaak, omdat aanvragen niet volledig, door gebrek aan voldoende kennis, worden ingediend.

Bij de stad Genk heeft een analyse uitgewezen dat per vergunning behandeling een uur bespaard kan worden in de verwerking wanneer dit via een vaste procedure en online verloopt.

Helaas is er nog geen uniforme aanpak ontwikkeld en ontbreekt het aan een dynamisch systeem, dat op basis van de antwoorden van de aanvrager de juiste aanvullende vragen stelt.

Een gemiddelde ondernemer dient minimaal zes verschillende aanvragen in te dienen en heeft te maken met (afhankelijk of er ook logies aanwezig zijn) minimaal 12 verschillende wetten en regelingen waarvoor ontheffing, toestemming, e.d. aangevraagd dient te worden.

Er is een duidelijke behoefte aan zowel de horeca ondernemers kant als aan de overheidszijde om dit proces te kwalitatief beter en efficiënter te laten lopen.

Voor de lokale besturen willen wij vanuit V-ICT-OR een gezamenlijke digitale oplossing aanbieden aan de (startende) horeca uitbater om alle vergunningsaanvragen en overige regelingen via een digitaal loket aanbieden, zodat het voor de horeca ondernemer eenvoudig wordt om alle benodigde vergunningen aan te vragen. Via een dynamisch systeem wordt de startende ondernemer door de voor hem specifiek geldende regelingen geleid, die hij direct kan aanvragen of afhandelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zo veel mogelijk authentieke bronnen als KBO en RR. Daarnaast wordt voorzien in koppelingen met de digitale backoffice systemen van zowel federaal, Vlaams als lokale bestuur zelf.

De stroomlijning van dit proces levert tevens een grote verlichting van de administratieve last op bij de (lokale) besturen.

Het gaat om de juiste keuze en afhandeling van verzekeringen, prijsaanduidingen, muziek in de zaak, roken in de horeca, alcohol, BTW bonnen, hygiëne, FAVV, milieu, bedrijfsafval, uithangbord, terras, enz.

In samenwerking met de diverse steakholders zoals Horeca Vlaanderen, Guidea, de federale, Vlaamse en lokale overheden zal een eenvoudig, effectief online systeem worden aangeboden. Daarbij zal de co-creatie en co-financiering leidend zijn en een exploitatiemodel worden gekozen, waarbij alle Vlaamse gemeenten direct kunnen aansluiten.

V-ICT-OR start dit project met een kick-off waarin de steakholders worden uitgenodigd te participeren. Deze zal plaatsvinden op maandag 8 februari van 13.30-16.00 uur in het VAC te Gent.
Heeft u interesse in dit project te participeren om zo de dienstverlening naar de Horeca ondernemers vanuit de overheid te verbeteren, kom dan naar deze kick-off en meldt u aan via Johan.vanderwaal@v-ict-or.be

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door EFRO subsidie.