Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bedrijvenconsortium V-ICT-OR voor verbetering e-dienstverlening gemeenten

11/01/2016

Wist u dat het bedrijvenconsortium de vertaalslag maakt tussen bedrijven en lokale besturen? Doel van de bijeenkomsten is kennis uitwisselen en bepalen hoe we elkaar kunnen versterken ter verbetering van de e-dienstverlening van gemeenten.
Bedrijven vertellen er hun oplossingen en hoe ze projectmatig kunnen opgezet worden, terwijl de behoeften van de lokale besturen naar die oplossingen toe veel scherper worden gedefinieerd. V-ICT-OR beoogt met het bedrijvenconsortium vraag en aanbod dichterbij elkaar te brengen. De komende periode staan vooral de innovaties vanuit het VlaVirGem programma centraal.
V-ICT-OR presenteert de vraag vanuit de gemeenten en gemeenten worden uitgedaagd innovatieve oplossingen aan te dragen.
De bijeenkomsten van het bedrijvenconsortium vinden eens per kwartaal plaats.
Voor 2016 zijn gepland 21 januari, 26 april, 8 september en 22 november.
Bedrijven die zich aan willen sluiten kunnen dit doen door bedrijfslid te worden. V-ICT-OR biedt hier verschillende mogelijkheden voor.