Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Jos Delbeke: overheidsmanager van het jaar 2015

20/01/2016

Op dinsdag 19 januari werd Jos Delbeke door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) verkozen tot overheidsmanager van 2015. Jos Delbeke staat aan het hoofd van het directoraat-generaal voor klimaatactie van de Europese Unie. Tijdens de klimaatconferentie in Parijs was hij één van de hoofdonderhandelaars. Hij volgt Cathérine De Bolle op (overheidsmanager 2014), commissaris-generaal van de federale politie.

Daarnaast reikte VVBB ook de carrièreprijs uit. Hedwing Vander Borght mocht deze prijs in ontvangst nemen. Vander Borght engageerde zich op diverse overheidsniveaus en stond tot vorig jaar als secretaris-generaal aan het hoofd van het departement Financiën en Begroting.

Beide heren krijgen deze erkenning onder meer omwille van hun bijzondere managementtechnieken en hun bijdrage aan de publieke sector, vanuit multi-level governance perspectief.