Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Heeft u de I-Monitor al ingevuld?

01/02/2016

Eind november kregen alle secretarissen via e-mail de vraag van VVSG om de I-Monitor in te vullen. Deze bevraging brengt de maturiteit op vlak van informatiemanagement in lokale besturen in kaart en kadert ook binnen het project 'samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren'. 

Ondertussen hebben al meer dan 65% van de lokale besturen deze bevraging ingevuld. Heeft uw gemeente of OCMW deze bevraging nog niet ingevuld? U heeft nog tot 15 februari de tijd om de I-Monitor in te vullen en op die manier te weten te komen hoe uw bestuur scoort op vlak van informatiemanagement.