Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Risicobeheersing als eerste stap in je informatieveiligheidsplan!

17/02/2016

In hoofdstuk 1 van de Richtsnoeren is de eerste stap om de beveiligingsrisico's te beoordelen. Op basis van onze praktijkervaring hebben we vastgesteld dat het niet altijd eenvoudig is om dergelijke risico-analyse uit te voeren. Om lokale besturen op een eenduidige en pragmatische manier verder te helpen heeft V-ICT-OR de ISO-tool uitgebreid met een risico-beoordelingsmodule. In deze bijkomende module kan je eenvoudig informatiesystemen identificeren/oplijsten en onze basisbibliotheek van 56 risico's hier tegen af toetsen. Per risico item worden eveneens de richtsnoeren aangereikt die mee kunnen helpen om  het desbetreffende risico te verminderen of aan te pakken.

De risico beoordeling wordt ook meteen gekoppeld aan de maturiteitsmeting in de ISO tool zodat op basis hiervan meteen duidelijk wordt waar je eerste prioriteit dient gelegd te worden in het kader van jouw informatieveiligheidsplan!

Probeer de tool nu! Let wel op dat je enkel als lid van V-ICT-OR toegang hebt tot de tool.

Voor vragen of bemerkingen aarzel niet om contact op te nemen via security@v-ict-or.be