Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Globaal rapport thema-audit gemeentelijke belastingen en retributies

25/02/2016

Tussen oktober 2014 en oktober 2015 voerde Audit Vlaanderen bij twintig gemeentebesturen een thema-audit uit over de gemeentelijke belastingen en retributies.

Tijdens deze thema-audit werd nagegaan in welke mate de geauditeerde gemeentebesturen over de nodige beheersmaatregelen beschikken om de gemeentelijke belastingen en retributies op een efficiënte en integere manier correct en volledig te innen, zodat het risico op verlies aan inkomsten wordt beperkt en een gelijke behandeling van de belastingplichtigen wordt gegarandeerd.

Audit Vlaanderen stelde een globaal rapport op waarin de belangrijkste auditbevindingen worden weergegeven: sterke punten, maar ook verbeterpunten die in meerdere geauditeerde gemeentebesturen werden vastgesteld. Daarnaast vermeldt dit globale rapport ook een aantal knelpunten die buiten het bereik van de gemeentebesturen liggen. Op basis van deze knelpunten formuleerde Audit Vlaanderen enkele aanbevelingen voor de Vlaamse overheid, de koepelverenigingen en de softwareleveranciers. Realisatie van deze aanbevelingen kan de gemeentebesturen aanzienlijk ondersteunen om hun belastingen en retributies op een degelijke manier te innen

U vindt dit globale rapport hierGoede praktijken die tijdens de thema-audit naar voren kwamen vindt u hier.

Audit Vlaanderen stelt de globale rapporten voor op gratis provinciale studienamiddagen die samen met ABB en de gouverneurs georganiseerd worden.

Meer informatie hierover vindt u via de website.