Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

i-Monitor resultaten basis voor vergelijking e-maturiteit steden en gemeenten

29/02/2016

Afgelopen 25 februari hebben de diverse betrokken partijen de eerste resultaten van de i-Monitor besproken; 

Deze I-monitor heeft als doel om een stand van zaken te geven van de maturiteit met betrekking tot de informatiehuishouding en ICT van lokale besturen.

Er is gepeild bij de gemeenten of:
- authentieke gegevensbronnen (doorheen de hele organisatie) gebruikt worden;
- voldoende aandacht wordt besteed aan informatieveiligheid;
- bij beslissingen een digitale impactanalyse gebeurt;
- bij het uitdenken van processen voldoende aandacht gaat naar het vereenvoudigen, digitaliseren en de klantvriendelijkheid van die processen.

Gemeentebesturen zullen hun resultaten kunnen vergelijken met die van andere gemeenten, waardoor een goed beeld over de verhoudingen in ontwikkeling ontstaat. tevens zal worden aangegeven hoe een ideale referentiegmeente als VlaVirGem scoort, waardoor ook het vergelijk met deze voorbeeld gemeente gemaakt kan worden.

Maar liefst 82% van de gemeenten en 70% van de OCMW’s hebben gereageerd.
Helaas betekent dat ook dat 18% van de gemeenten en 30% van de OCMW's niet hebben gereageerd.

De I-monitor kadert in “Uw gemeente radicaal digitaal” waarmee VVSG, V-ICT-OR en het departement Informatie Vlaanderen van de Vlaamse overheid, samen inzetten op de ondersteuning van de lokale besturen om hun ICT- en informatiekennis te versterken en om hun informatiehuishouding te verbeteren, ondersteund met hefboombudget van Vlaanderen Radicaal Digitaal.

Gemeenten en OCMW's welke niet hebben gereageerd kunnen niet zondermeer van het aanbod gebruik maken binnen het subsidietraject. Wilt u toch alsnog uw eigen i-Monitor invullen, laat dit dan weten aan info@v-ict-or.be