Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Regionale kenniskring Leiedal uit de startblokken

01/03/2016

Op donderdag 25 februari kwamen de besturen van Leiedal voor het eerst samen onder de noemer van een regionale kenniskring. Zoals in de andere regionale kenniskringen kwamen ook hier de geplande projecten op vlak van ICT en e-gov aan bod. Uit de bijeenkomst bleek verder ook dat informatieveiligheid hoog op de agenda staat bij de meeste besturen. De deelnemers wezen ook op het belang van de betrokkenheid van het beleid op vlak van informatieveiligheid. Vanuit V-ICT-OR benadrukken we ook telkens dat informatieveiligheid een organisatiebreed verhaal is en niet enkel vanuit de ICT-dienst moet getrokken worden. De oprichting van een informatieveiligheidscel met diverse lokale ambtenaren kan bijdragen tot een organisatiebreed verhaal.

Gezien we in de regionale kenniskringen in het werkjaar 2016 sterk focussen op informatieveiligheid, verwijzen we hier ook nog eens naar de tool die het mogelijk maakt om een risicoanalyse te maken en om op basis van versie 3 van de richtsnoeren een maturiteitsinschatting te maken voor uw bestuur. Heeft u specifieke vragen rond informatieveiligheid? U kan uw vraag stellen via security@v-ict-or.be.