Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Privacy & Analytics op Persoonsgegevens. Een onmogelijk huwelijk?

08/03/2016


Voor alle medewerkers van openbare diensten die geïnteresseerd zijn in de problematiek van het kruisen van persoonsgegevens voor analytics-doeleinden of geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van hedendaagse cryptografie, organiseert Smals op 22 maart een gratis infosessie.

Beschrijving

Een onderzoeksteam wil medische, financiële en demografische persoonsgegevens analyseren van alle gehuwde burgers met een loon van minstens € 50 000 en die na 1990 geboren zijn. Deze gegevens worden echter beheerd door verschillende overheidsbedrijven en moeten dus gekruist worden. Dergelijke vragen komen regelmatig voor. Maar kan dit met respect voor de privacy in een tijdperk van big data?

Data-anonimisatietechnieken hebben als doel om de link tussen de te analyseren gegevens en het individu onomkeerbaar te verwijderen, maar in deze "big data"-context hebben ze serieuze beperkingen. Ook het opzetten van een centraal datawarehouse, waar overheidsbedrijven persoonsgegevens aan bezorgen, biedt geen adequate oplossing. Hier kunnen immers veiligheidsrisico’s aan verbonden zijn. Bovendien kunnen overheden terughoudend zijn om hieraan mee te werken. Ze verliezen immers de controle op de persoonsgegevens waarvoor ze wettelijk verantwoordelijk blijven.

De centrale vraag van deze infosessie is dus:
“Kunnen we met respect voor de privacywetgeving persoonsgegevens afkomstig van verschillende (overheids)bedrijven efficiënt en veilig kruisen, terwijl deze bedrijven de controle behouden over de door hen beheerde persoonsgegevens?”

De infosessie gaat in op de belangrijkste anonimisatietechnieken en de beperkingen ervan. Daarna wordt in primeur de “data archipel” voorgesteld: een flexibel en origineel concept, uitgedacht door Smals Research met medewerking van de KU Leuven. Het concept tracht een antwoord te bieden op de bovengestelde vraag. Op een begrijpelijke manier wordt ingegaan op aspecten zoals de achterliggende cryptografie, deanonimisatie en sleutelbeheer. Een korte demo van de proof-of-concept wordt toegelicht. Gezien het conceptuele karakter en de open uitdagingen van de data archipel willen we naast informatie overbrengen ook feedback verzamelen en meenemen in eventueel toekomstig onderzoek.

Vereiste kennis

Er is geen specifieke technische kennis vereist. De verschillende concepten zullen didactisch worden toegelicht. U zal de mogelijkheid hebben om vragen te stellen.
Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in de problematiek van het kruisen van persoonsgegevens voor analytics-doeleinden of geïnteresseerd is in de mogelijkheden van hedendaagse cryptografie.

Praktisch

Dinsdag 22 maart 2016
13u30 - 16u00 in het Auditorium
Smals, Fonsnylaan 20, 1060 Brussel
Taal: Nederlands
Spreker: Kristof Verslype, Smals Research
Tel. 02/787.58.88 - research@smals.be
Gratis toegang, enkel voor medewerkers van openbare diensten

Schrijf u hier in tot uiterlijk 21 maart 2016.
De infosessie is kosteloos en enkel toegankelijk voor overheidspersoneel en maakt deel uit van het dienstenpakket van Smals.