Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Hasselt en Leuven (Helics) gestart met informatiearchitectuur traject

15/03/2016

De steden Hasselt en Leuven hebben de eerste stap gezet in het neerzetten van hun informatiearchitectuur via de 10 workshops die V-ICT-OR hiervoor aanbiedt. Beide steden beginnen met de software inventarisatie en zullen daartoe ook de softwarecatalogus gaan inzetten.
Vervolgens zal er gewerkt worden aan een stevig fundament voor de informatiehuishouding. Steeds meer steden werken momenteel in dit traject aan het op orde brengen van het fundament voor hun informatiehuishouding. Vooral de samenvoeging van Stad en OCMW, maar ook de vele ontwikkelingen vanuit Radicaal Digitaal/VlaVirGem zijn van dusdanige invloed op de informatievoorziening in Steden en Gemeenten dat het zaak is een goed fundament te leggen voor alle toekomstige ontwikkelingen.
Bent u geinteresseerd in een dergelijk traject neem dan contcat op met johan.vanderwaal@v-ict-or.be