Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Globlaal rapport detectie-audits OCMW-besturen

17/03/2016

In 2014 onderzocht Audit Vlaanderen de wijze waarop een ernstig fraudegeval zich bij een OCMW-bestuur heeft kunnen voordoen. De vaststellingen die Audit Vlaanderen hier deed, waren de basis voor het uitvoeren van 21 detectie-audits.

Bij deze detectie-audits werd nagegaan of het risico om op een gelijkaardige wijze te frauderen ook in andere OCMW-besturen mogelijk was. De uitgevoerde detectie-audits brachten geen andere fraudegevallen aan het licht, maar bevestigden wel dat het risico op onrechtmatige betalingen ook in andere OCMW-besturen aanwezig is.

De belangrijkste verbeterpunten die tijdens de detectie-audits werden vastgesteld, zijn:

  • Zorg voor de uitbouw van functiescheiding in de administratieve processen van zowel de sociale als de financiële dienst.
  • Creëer een unieke autorisatie, los van dossierbehandelaars, voor de aanmaak of wijziging van begunstigdengegevens.
  • Houd stavingstukken, die aantonen dat het gebruikte begunstigdenrekeningnummer in het betalingsproces aan de cliënt toebehoort, systematisch bij.
  • Voer de betalingen uit op basis van de originele facturen en stavingstukken.

U vindt het globale rapport over de detectie-audits in de OCMW-besturen op de website van Audit Vlaanderen.