Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

ICEG bijeenkomst 25 maart 2016

29/03/2016

Op 25 maart jl. was er een ICEG bijeenkomst in Brussel. De afstemming van diverse projecten tussen Vlaams, Waals en Brussels gewest kwamen aan de orde.

Belangrijke onderwerpen voor lokale besturen waren ditmaal:

 • De federale Digital Signing Service (DSS) die aanbesteed gaat worden. Hierover gaat nauw overleg plaatsvinden met de Vlaamse variant.
 • E-Invoice (elektronisch facturen ontvangen/versturen) implementatie
  Er wordt breed ingezet op de implementatie van E-Invoice. ook voor lokale besturen is dit mogelijk.
  Door het gebruik van PEPPOL als formaat voor de business en MAGDA aan de Vlaamse overheidkant, zijn er veel mogelijkheden om de implementatie snel door te voeren. Besturen die intresse hebben aan e-Invoice implementatie gezamenlijk op te pakken kunnen dit laten weten via johan.vanderwaal@v-ict-or.be 
 • De federale introductie van Intelligent webforms
  Vanuit de federale wordt voorzien in standaard webforms met integratie RR en KBO.
  Deze forms zijn volledig te integreren in de huidige back-end toepassingen via Linked Open Data Formaat;
  CSAM zorgt voor identificatie waar nodig.
  V-ICT-OR werkt dit samen met federaal uit naar standaard aanbod voor lokale besturen. 
 • Digitale aangifte overlijden
  Het V-ICT-OR project wordt nu ook bekeken door Waals en Brussels gewest. 
 • FSB – Federal Service Bus
  Vanuit Federaal wordt gekeken om een service bus voor de gehele overheid neer te zetten. Hiertoe wordt een gemeenschappelijk traject gestart. 

Heeft u ook ondererpen die u gewest ovestijgend vindt, meldt deze dan bij V-ICT-OR, zodat wij deze mee kunne nemen in een volgend overleg. (mail naar johan.vanderwaal@v-ict-or.be)