Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vraag niet wat je al weet, bouw niet wat er al is!

09/05/2016

We werken dagelijks aan een verbeterde dienstverlening. Al te vaak krijgen we de kritiek dat we nog teveel in oude concepten denken en de automatisering één op één gebaseerd is op het omzetten van manuele processen. Het is dan ook niet evident om in het huidige kader de focus op informatiebeheer en procesautomatisering te gaan leggen. Maar durven we genoeg naar elkaar kijken?

In een Europese context wordt nog vaak naar het “Estlandse model” als schoolvoorbeeld gekeken. Aan het einde van de jaren ’90 slaagde Estland er immers in om het concept van de e-society werkelijk te maken. Het land had een grote inhaalbeweging te maken na de val van de muur en er was een algemene consensus dat de digitale wereld hen daarbij een stap vooruit zou kunnen helpen. Wanneer we echter naar dit model kijken dan zien we dat we in Vlaanderen dezelfde bouwstenen hebben om die puzzel te bouwen, aangevuld met talrijke goede voorbeelden van digitalisering. 

We zijn te bescheiden - clichés van het groenere gras buiten beschouwing gelaten - maar zien ook nog te weinig de pragmatiek van onze eigen goede oplossingen. Het doel moet de komende periode dus vooral zijn om de nuttige puzzelstukken ook effectief te gaan gebruiken. Nakijken of ze voldoen aan het kader en hergebruiken in een breder kader. Laat ons dus met z’n allen werken aan de opzet van zo'n kader, waarin onze digitale dienstverlening wordt geoptimaliseerd maar ook gestandaardiseerd.

Als we al zover zijn dat we aan onze klanten niet langer gaan vragen wat we al weten (only-once principe), waarom zouden we dan nog projecten opstarten die hun nut al hebben bewezen in andere gemeenten?

Dit is wat we op ShoptIT editie 2016 willen gaan doen. Leren van elkaar! Kijk nog snel even naar het programma en schrijf je in.

Of wil je morgen liever op zoek naar het warm water?