Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vlaamse overheid stelt Digitaal Tekenplatform voor op Shopt It!

12/05/2016

De Vlaamse overheid is een van de partners waar V-ICT-OR in diverse projecten nauw mee samenwerkt. Tijdens Shopt IT werden door de verschillende departementen en agentschappen diverse presentaties toegelicht. Mevrouw Martine Waeckens (Het Facilitair Bedrijf) stelde het digitaal tekenplatform voor. Tijdens haar presentatie had ze onder meer aandacht voor 'bulksigning' waarbij de gebruiker slechts 1 keer zijn pincode moet ingeven om verschillende documenten te ondertekenen. De vraag die daar meteen bij opduikt is of dat rechtsgeldig is. Het is absoluut rechtsgeldig, maar er zijn een aantal voorwaarden. Zo moet de ondertekenaar zeer goed weten wat hij ondertekent, dit wordt aangeduid door een aantal knoppen en de indicatie van het aantal documenten die ondertekend worden. Aan het einde wordt een samenvatting weergegeven waar een overzicht verschijnt van het aantal documenten dat ondertekend werd.

Om digitaal te kunnen ondertekenen heeft u toegang nodig via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid en Adobe Reader. De ondertekenaar moet uiteraard over een kaartlezer beschikken.

De diensten om digitaal te ondertekenen worden gratis aangeboden door de Vlaamse overheid. Er is een gebruikershandleiding ter beschikking en een installatiegids voor de ondertekenaar. Bovendien wordt er online ondersteuning aangeboden van SigningHub (Engelstalige versie). Voor bijkomende hulp kunnen gebruikers terecht bij het algemene nummer 1700 en in tweede lijn bij de servicedesk van Het Facilitair Bedrijf.