Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Audit Vlaanderen presenteert jaarverslag 2015

24/05/2016

Audit Vlaanderen stelt haar jaarverslag 2015 digitaal beschikbaar.

Het tweede werkjaar van Audit Vlaanderen wat de audits in de lokale besturen betreft. Het vijftiende werkjaar voor de audits in de Vlaamse administratie. Opnieuw een jaar waarin veel werd gerealiseerd. De verdere uitbouw van het agentschap loopt vrij vlot. De auditoren die in 2014 werden aangeworven kunnen steeds meer zelfstandig aan de slag. Het aantal audits neemt duidelijk toe, zeker in de lokale besturen.

Bij de Vlaamse administratie lag in 2015 de focus op de proces-audits en op de thema-audit projectmanagement.

Overeenkomstig de normen van het Institute of Internal Auditors moet elke auditentiteit minimum om de vijf jaar extern geëvalueerd worden (norm 1312). Een dergelijke evaluatie werd in het najaar van 2015 bij het agentschap Audit Vlaanderen uitgevoerd. Voor een agentschap dat grondige wijzigingen onderging naar aanleiding van de uitbreiding van het werkterrein naar de lokale besturen, was dit niet evident. We zijn dan ook trots op het resultaat. Uit de evaluatie blijkt immers dat Audit Vlaanderen haar activiteiten overeenkomstig de standaarden van het International Institute of Internal Auditors uitvoert. De geformuleerde aanbevelingen voor de optimalisering van de werking zullen ter harte genomen worden en opgevolgd door beide auditcomités.

Audit Vlaanderen bevindt zich nog steeds in de pioniersfase voor de audits in de lokale besturen, want heel wat zaken gebeurden in dat verband voor het eerst: het eerste globale rapport over audits in de lokale besturen verscheen, de eerste goede praktijken gingen online, voor de eerste keer werd een bevraging naar 100 lokale besturen verstuurd, … Er werd een stuurgroep geïnstalleerd die advies geeft voor thema-audits in lokale besturen.

Ondertussen zijn er al 83 auditrapporten over audits in lokale besturen geschreven, 19in 2014 en 64 in 2015.

Het is de bedoeling dat de lokale besturen en de Vlaamse administratie hun interne controle/organisatiebeheersing steeds verder uitbouwen. Audit Vlaanderen wil hierbij een partner zijn. Deze partnerrol neemt Audit Vlaanderen enerzijds op door het uitvoeren van audits en anderzijds door te investeren in communicatie en sensibilisering van het management en de beleidsmakers op het vlak van organisatiebeheersing.

Het wordt steeds duidelijker dat er na de Vlaamse administratie ook bij de lokale besturen een dynamiek is om de interne controle/organisatiebeheersing continu te verbeteren. Het beheersen van risico’s krijgt een zichtbare plaats in de organisaties.

(Bron: Audit Vlaanderen)