Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Waasland Digitaal: eerste aanzet tot een masterplan informatie

02/06/2016

In samenwerking met Interwaas en de provincie Oost-Vlaanderen (PIVA e-gov) organiseert V-ICT-OR momenteel 5 werkgroepen binnen het traject ‘Waasland Digitaal’. De voorbije weken kwamen vier werkgroepen al een eerste keer samen:

  • data & processen
  • toepassingen
  • connectiviteit & infrastructuur
  • informatieveiligheid

De eerste werkgroep organisatiebeheersing komt samen op woensdag 15 juni. In deze eerste ronde ligt de focus op het afbakenen van de thematiek, de bespreking van de resultaten van de I-Monitor en de bijkomende bevraging in het Waasland en het bepalen van prioriteiten en aanbevelingen in het kader van het masterplan informatie.

In de tweede ronde gaan we verder op deze besprekingen en maken we een eerste aanzet voor een collectief masterplan informatie waar we in de zomer de eerste aanzet voor zullen doen.